Tuotesertifikaatit

 

SILK PLASTER täyttää kansainväliset laatustandardit! TUV - laatumerkki on asiakkaiden luottamuksen tunnusmerkki. Se tarkoittaa, että valmistajan tuotteet ovat läpäisseet vakavat testit, ovat olleet riippumattomien asiantuntijoiden arvostamia ja  tuotepakkauksessa ilmoitetut tiedot ovat täysin oikeita. Tuotteiden laadun ja ympäristöystävällisyyden testaamisen lisäksi TUV:n edustajat tarkastivat yhdessä Leroy Merlin -kauppaketjun tilintarkastajien ja asiantuntijoiden kanssa SILK PLASTER nestemäisen tapetin ja koristelaastin tuotannon. He panivat merkille automatisoidun tuotannon turvallisuuden, jatkuvan laadunvalvonnan ja järjestyksen työpaikoilla - varmistaen näin valmistettujen materiaalien ominaisuuksien vakauden. SILK PLASER on omistanut TUV-laatumerkin vuodesta 2019 ja ylläpitää tuotteiden laatua ja ympäristöystävällisyyttä korkeimmalla tasolla!

 

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 (Helsinki, Suomi)

Eurooppalaisten standardien mukaan viimeistelymateriaalit (sisustustöiden rakennusmateriaalit) on jaettu kolmeen päästöluokkaan niiden aiheuttamien myrkyllisten ja mahdollisesti haitallisten haihtuvien aineiden määrän mukaan. Korkein luokka M1 sisältää materiaalit, jotka päästävät erittäin vähän tai ei ollenkaan haihtuvaa ainetta huoneilmaan. M2-luokkaan kuuluvat materiaalit, jotka haihduttavat pienen määrän aineita. Luokkaan M3 merkitseminen tarkoittaa, että materiaalit ovat ylittäneet rakennusmateriaalien päästörajat.

Valmistaja SILK PLASTER on materiaalien korkeimman päästöluokan M1 vaatimustenmukaisuustodistuksen haltija.

Se tarkoittaa:

SILK PLASTER nestemäiset tapetit ovat läpäisseet riippumattoman akkreditoidun testauslaboratorion tekemät testit. Suoritetut testit sisältävät kaikkien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, formaldehydin, ammoniakin ja syöpää aiheuttavien aineiden esiintymistestit sekä pakollisen hajuarvioinnin testattujen materiaalien hajujen havaitsemiseksi, joka suoritetaan 4 viikkoa niiden asentamisen jälkeen. SILK PLASTER materiaalit eivät eritä haitallisia myrkyllisiä aineita ja ovat hajuttomia, ympäristöystävällisiä ja soveltuvat muun muassa allergisille henkilöille.

 

Lyhenne fr. Conformité Européenne - "European conformity" - merkki EU-direktiivien ja Euroopan unionin harmonisoitujen standardien olennaisten vaatimusten noudattamisesta. CE-sertifikaatin olemassaolo osoittaa, että tuote ei ole haitallinen (vaarallinen) kuluttajien terveydelle ja on myös vaaraton ympäristölle.

Sisäympäristön vaatimustenmukaisuustodistus (Ranska)

SILK PLASTER Ranskalaiset ympäristölaatumerkit: A + -sertifikaatti (Emissions dans l'air  interieur).

SILK PLASTER nestemäiset tapetit on testattu menestyksekkäästi ranskalaisen ympäristöturvallisuusmerkin "Haihtuvien aineiden päästöt ilmaan" mukaisesti ja ne ovat saaneet korkeimman ympäristötason A+.

Eurooppalaisten standardien mukaan viimeistelymateriaalit (sisustustöiden rakennusmateriaalit) jaetaan päästöluokkiin niiden aiheuttamien myrkyllisten ja mahdollisesti haitallisten haihtuvien aineiden määrän mukaan. Sertifiointi suoritetaan tiukkojen standardien mukaisesti laboratoriotesteillä, joiden perusteella  valmistaja ilmoittaa turvallisuustasonsa. Asteikko on jaettu 4 luokkaan, joissa A + on korkein (merkittämätön päästö), C on alin ekologinen taso (merkittävä haitallisten päästöjen taso). SILK PLATER on materiaalien korkeimman päästöluokan A+ vaatimustenmukaisuustodistuksen haltija.

Se tarkoittaa:

SILK PLASTERin valmistamat nestemäiset tapetit ja  koristelaastit on läpäissyt riippumattoman akkreditoidun testauslaboratorion suorittamat testit. Haihtuvien aineiden päästötason mittaus suoritetaan vaarallisimmille ja yleisimmin esiintyville yhdisteille:

formaldehydi, asetaldehydi, tolueeni, styreeni, ksyleeni, etyylibentseeni ja muut.

Testi-indikaattorit ovat kaukana sallittujen normien ylärajasta, eli SILK PLASTER nestemäinen tapetti on "vihreää" ympäristöystävällistä materiaalia, joka ei eritä haitallisia myrkyllisiä aineita, ei haise ja soveltuu mm. käytettäväksi lastenhuoneissa ja allergisille reaktioille altteille ihmisille.